Temmuz ve Ağustos Ayları Resmî Gazete Bildirimleri ve AYM kararları

1 Temmuz 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31528
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

https://agkagkoc.com/static/Uyusmazlik_Mahke…

----------

11 Temmuz 2021 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31538
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

https://agkagkoc.com/static/Plansiz_alanlar_…

----------

11 Temmuz 2021 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31538
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

https://agkagkoc.com/static/Planlı_alanlar_i…

----------

15 Temmuz 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31542

YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

https://agkagkoc.com/static/15_temmuz_persem…

----------

15 Temmuz 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31542
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 405)

https://agkagkoc.com/static/Milli_Emlak_Gene…

------------

28 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31551
KANUN
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

https://agkagkoc.com/static/BAZI_KANUN_VE_KA…

------------

28 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31551
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

https://agkagkoc.com/static/ANAYASA_MAHKEMES…

------------

10 Ağustos 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31564
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

https://agkagkoc.com/static/ANAYASA_MAHKEMES…

------------

10 Ağustos 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31564
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

https://agkagkoc.com/static/ANAYASA_MAHKEMES…

------------

11 Ağustos 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31565
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

https://agkagkoc.com/static/ANAYASA_MAHKEMES…

------------