Yazlık evlerini kiraya verenler dikkat!

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, yazlık kiralamalarını kaleme aldı.

İşte Av. Ali Güvenç Kiraz'ın o yazısı...

Kiracı ve mülk sahibi ilişkisinde mülk sahipleri açısından en önemli konu bir sonraki sene ödenmesi gereken gelir vergisi. Maliye Bakanlığı çok uzun senelerdir kira geliri elde eden fakat beyanda bulunmayan mal sahiplerini dikkatli şekilde izlemekte ve bu konuda farklı metodlar deneyen mülk sahiplerinin bir şekilde kiralama yaptıklarını öğrenmekte hem gelir vergisini, hem yıllara yayılmış faizini almakta hem de neredeyse 1 kat kadar ceza bedelini de mülk sahiplerinden tahsil etmekte.

Özellikle yaz aylarında son dönemde ciddi popüler olan ve aylık rakamların oldukça yükseldiği Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kiralamalar önemli hale geldi. Mülk sahipleri 3-4 aylık kiralama ilişkisi kuruyor ve genelde bunu sözleşmeye dökmüyor parayı nakit olarak tahsil ediyor. Burada çoğunlukla da elektrik, su gibi temel hizmetlerin de yine mülk sahibinin üzerinde kaldığı görülüyor. Bu şekilde gerçekleştirilen bütün ilişkilerde eğer düşük sözleşme imzalanmış ve beyan edilmiş ise ya da hiç sözleşme yapılmamışsa Maliye Bakanlığı tarafından geriye dönük yapılan incelemelerle mülk sahipleri ciddi şekilde cezalarla karşılaşabilir. Özellikle Maliye Bakanlığı'nın site şeklinde var olan Ege, Akdeniz alanlarında site yönetimlerinden kiracı ve misafir listelerini istedikleri belirtiliyor. Yine kiracıların kendi sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdikleri paylaşımlarda o evlerde kiracı olarak olması açısından delil niteliğine sahip.

Kiralamaya ilişkin vergi hukukunda bilinmesi gereken en temel kavram konutunuzu 2021'de kiraya vermişseniz ve 7000 Türk Lira'dan fazla bir gelir elde etmişseniz bunun mutlaka beyan edilmesi. 2020 için bu rakam 6 bin 600 TL olarak belirlenmişti. Evinizi aile fertlerinizden yalnızca eşinize, çocuklarınıza ve torununuza sadece 1 konut olmak üzere bedelsiz olarak kiralayabilirsiniz. 2. konutunuzu yine eş, çocuklar veya toruna emsal kira bedeli üzerinden beyan edecek şekilde gelir vergisi ödeyerek kiralanabilir.

3 Haziran 2021'de kabul edilen 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun diğer ismi ile Matrah Arttırımı yasamız yürürlüğe alındı. Bu yasa kapsamında son başvuru süresi 31 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Bu noktada yukarıda kira geliri olan yazlık kira geliri veya şehirlerde kira geliri olup hiç beyan etmeyenler açısından 31 Aralık 2020 öncesi 2020,2019,2018,2017 ve 2016 senelerine ait matrah arttırımı yolu ile belli bir vergi ödeyerek kira gelir vergisi araştırması ve denetimininden kurtulma imkanı yakalayabilirsiniz.

Matrah arttırımı ile işletme hesabına göre defter tutanlar ; 2016 için 31 bin 900 TL, 2017 için 33 bin 200 TL, 2018 için 35 bin 250 TL, 2019 için 37 bin 500 TL., 2020 için 42 bin 500 TL’den az olmayacak şekilde hiç beyanname verilmemiş ise yüzde 20’si, daha önce beyanname verilmiş ve ödenmiş ancak ek matrah arttıranlar için yüzde 15’ni ödeyerek bu seneler için bir daha gelir vergisi ödemesi yapımayacak.

Matrah arttırımını bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı; 2016 için 47.000 TL, 2017 için 49.800 TL., ü 2018 için 52.900 TL., 2019 için 56.200 TL., 2020 için 63.700 TL.’den az olmamak üzere hiç beyanname verilmemiş ise %20’si, daha önce beyanname verilmiş ve ödenmiş ancak ek matrah arttıranlar için %15’ni ödeyerek bu yıllar için bir daha gelir vergisi ödemeyeceklerdir.

Çok önemli bir fırsat ve son tarihi 31 Ağustos olan bu fırsattan tüm kira geliri elde edip beyan etmeyenlerin faydalanmasını tavsiye ediyoruz. Aksi halde hem gelir vergisi hem faiz hem de ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz.